Softstarter HFR-2000  (15-500кВт)   Softstarter HFR-2000         jjjjjjjjjj